Poziv na dostavu ponuda: Usluga sudjelovanja u panelu o (ne)vidljivosti trans tema

10. ožu 2016.

 

lori-2015-projekt-logo

 Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR
Broj ugovora: 2012-01-35-010216
Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo
Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Naručitelj nabave: kolekTIRV, Nova cesta 24, 10000 Zagreb

Naziv nabave: Usluga sudjelovanja u panelu o (ne)vidljivosti trans tema
Broj nabave: 7
Redni broj nabava prema planu javne nabave: 11

 

Datum: 10.03.2016.

 

Poziv za dostavu ponude za uslugu sudjelovanja u panelu o (ne)vidljivosti trans tema

 

U okviru ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  • Opis poslova
  • Obrazac za opis kompetencija
  • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

  • Životopis stručnjaka_inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom,
  • Ispunjeni obrazac za opis kompetencija
  • Financijsku ponudu
  • Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

Informacije navedene u životopisu stručnjaka_inje i/ili obrascu za opis kompetencija moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka_inje propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_inje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Financijska ponuda mora:

  • imati jasno navedenu aktivnost za koje se stručnjak_inja prijavljuje uz navod cijene,
  • cijene moraju biti iskazane bez PDV-a budući se usluga financira iz sredstava Europske Unije.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta, a 20% cijena, prema obrascu koji se nalazi u pozivu u prilogu.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 124,00 EUR (942,40 kn bruto).

Svi navedeni iznosi su bez PDV-a.

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25.3.2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: info@kolektirv.hr

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 18.3.2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (20.03.2016.).Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: info@kolektirv.hr.

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditelji_ca_ma.

Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda (PDF)
Opis poslova (PDF)
Obrazac za opis kompetencija (docx)
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (docx)

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
kolekTIRV
www.kolektirv.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr
crossmenu