Poziv na dostavu ponuda: Usluga provođenja istraživanja o pravnom priznanju roda i transkripcije intervjua

10. ožu 2016.

 

lori-2015-projekt-logo

Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR
Broj ugovora: 2012-01-35-010216
Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo
Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“
Naručitelj nabave: kolekTIRV, Nova cesta 24, 10000 Zagreb

Naziv nabave: Nabava usluga provođenja istraživanja o pravnom priznanju roda i transkripcije intervjua
Broj nabave: 6 (napomena: ponavljanje poništene nabave broj 5)
Redni broj nabava prema planu javne nabave: 7 i 8

Datum: 10.03.2016.

 

Poziv za dostavu ponude za usluge provođenja istraživanja o pravnom priznanju roda i transkripcije intervjua

Zbog tehničkih nedostataka u pozivu za nadmetanje objavljenog 28.01. (nabava broj 5) evaluacijski odbor je dana 14.02. donio odluku o ponavljanju natječaja, te se ponovljena nabava nalazi u nastavku.

Pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu usluga:

  1. provođenja istraživanja o pravnom priznanju roda
  2. transkripcije intervjua.

Ponuditelji/ice mogu podnijeti ponudu za jednu ili obje navedene grupe aktivnosti, uz jasno navođenje pojedinačne cijene za svaku navedenu grupu aktivnosti (A i B).

U okviru ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  • Opis poslova
  • Obrazac za opis kompetencija
  • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

  • Životopis stručnjaka/inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom,
  • Financijsku ponudu
  • Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

Informacije navedene u životopisu stručnjaka/kinje i/ili obrascu za opis kompetencija moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka/kinje propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka/kinje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Financijska ponuda:

  • mora imati jasno navedene grupu aktivnosti predmeta nabave (A i/ili B) za koje se stručnjak/kinja prijavljuje uz navod cijene,
  • cijene moraju biti iskazane bez PDV-a budući se usluga financira iz sredstava Europske Unije.

 

Kriterij za odabir ponude (za obje grupe predmeta nabave) je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta ponude, a 20% cijena, prema obrascima koji se nalaze u pozivu u prilogu.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 1164,00 EUR (8.846,40 kn), od čega:

Za grupu aktivnosti A. ukupna vrijednost 504,00 EUR (3.830,40 kn bruto)

Za grupu aktivnosti B. ukupna vrijednost 660,00 EUR (5.016,00 kn bruto)

Svi navedeni iznosi su bez PDV-a.

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25.3.2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: info@kolektirv.hr

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 18.3.2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (20.03.2016.).Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: info@kolektirv.hr.

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditelji_ca_ma.

Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda (docx)
Opis poslova (docx)
Obrazac za opis kompetencija (docx)
Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (docx)

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
kolekTIRV
www.kolektirv.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr
crossmenu