Učlani se

Ukoliko si zainteresiran_a za članstvo u kolekTIRVu, javi nam se na info@kolektirv.hr

Članstvo u kolekTIRVu regulirano je člancima 29.-41. Statuta udruge. To opisujemo i ovdje:

Članstvo u kolekTIRVu je dobrovoljno.

Članoicom kolekTIRVa možeš postati nakon ispunjenja obrasca za pristupanje članstvu kolekTIRVa na osnovu kojeg Skupština odlučuje o tvom primitku u članstvo. Članoicom možeš postati i po preporuci barem jedneog Izvršneog koordinatoricea ili članicea Skupštine. Odluku o primanju u članstvo i u ovom slučaju donosi Skupština.

Možeš postati članoicom Udruge pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom i ako si maloljetna osoba s navršenih 14 godina starosti s pisanom suglasnosti roditeljicea ili skrbniceka, kao i ako si punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti (uz suglasnost skrbniceka, ili zakonskeog zastupniceka), te ako si punoljetna, poslovno sposobna osoba bilo kojeg državljanstva (ili bez državljanstva).

Prilikom odlučivanja o tvom prijemu u članstvo zabranjeno je da te se stavlja u nepovoljan položaj na osnovi rodnog ili spolnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika, spolne orijentacije, rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili genetskog nasljeđa u skladu sa zakonom.

Uvjeti da te primimo kao fizičku osobu u članstvo kolekTIRVa su:

 • da prihvaćaš ciljeve utvrđene Statutom,
 • da prihvaćaš Statut kolekTIRVa,
 • da podržavaš viziju, misiju, vrijednosti i politike kolekTIRVa,
 • da se svojim sadašnjim djelovanjem ili postupcima, kao i svojim djelovanjem ili postupcima u godini koja prethodi iskazivanju želje za pristupanje u članstvo Udruge, nisi ogriješilao o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i politike kolekTIRVa.

Također, obaveznan si, kao i svei članiceovi, imati aktivnu email adresu (račun elektroničke pošte) na koju ćeš primati pozive na Skupštinu, prigovore Skupštini, i sve ostale obavijesti za članiceove Udruge. U slučaju da promijeniš email adresu, dužnan si obavijestiti Izvršne koordinatoreice o promjeni najkasnije sedam dana nakon promjene email adrese.

Kada postaneš član_ica, bit ćeš dodan_a na popis članstva koji se vodi elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (iz dokumenata), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi (ako prestaneš biti član_ica).

Tvoja prava kao član_ica kolekTIRVa su da:

 • biraš i/ili budeš biran_a u tijela kolekTIRVa u skladu sa Statutom,
 • predlažeš kandidatekinje za članiceove tijela kolekTIRVa,
 • razmatraš i ocjenjuješ rad tijela kolekTIRVa,
 • pokrećeš pitanje odgovornosti i opoziva tijela kolekTIRVa,
 • budeš pravovremeno informiran_a o aktivnostima kolekTIRVa,
 • sudjeluješ u radu kolekTIRVa, (više o tome što smo radilei zadnjih godina pročitaj u našim narativnim godišnjim izvještajima)
 • dobiješ zaštitu u slučaju ugroženosti tvojih osnovnih prava zbog članstva u kolekTIRVu ili angažiranju u aktivnostima kolekTIRVa,
 • ostvaruješ druga prava predviđena Statutom i drugim aktima kolekTIRVa.

Tvoje obveze i odgovornosti kao član_ica kolekTIRVa su da:

 • poštivaš Statut i druge akte kolekTIRVa,
 • zalažeš se za ostvarivanje ciljeva kolekTIRVa,
 • sudjeluješ u provođenju djelatnosti i aktivnosti kolekTIRVa u skladu s mogućnostima,
 • plaćaš članarinu (trenutno je to 0kn, odnosno besplatno je, opisano detaljnije ispod),
 • štitiš i promoviraš interese te čuvaš i unaprjeđuješ ugled kolekTIRVa,
 • prisustvuješ sastancima tijela kolekTIRVa kojih si član_ica
 • savjesno postupaš s materijalnom i financijskom imovinom kolekTIRVa,
 • pravovremeno, savjesno i točno izvršavaš preuzete obveze,
 • čuvaš poslovne tajne kolekTIRVa (opisano detaljnije ispod).

Tvoje članstvo u kolekTIRVu prestaje:

 • istupanjem
 • zbog neaktivnosti (vidi ispod)
 • odlukom Skupštine

Skupština može donijeti gore navedenu odluku ako kršiš ili neizvršavaš obveze ili odgovornosti članstva sukladno Statutu.

Ako 3 uzastopna mjeseca kao član_ica ne učestvuješ u aktivnostima niti prisustvuješ sastancima kolekTIRVa te se ne odazivaš na poruke od strane Skupštine ili Izvršnih koordinatora_ica, članstvo ti se može prekinuti. O prestanku statusa članstva bit ćeš obaviješten_a najmanje 7 dana prije prestanka statusa.

Poslovna tajna Udruge su sve informacije koje se odnose na kolekTIRV i njegovo poslovanje, osim informacija koje su redovno dostupne javnosti, koje si kao član_ica saznalao od drugih članicaova, tijela, radnicaka ili suradnicaka kolekTIRVa za vrijeme članstva u kolekTIRVu ili do kojih si sam_a došalao u vršenju svoje izabrane dužnosti ili tijekom provođenja aktivnosti, odnosno u širem smislu i podaci o djelovanju kolekTIRVa čije bi priopćenje trećoj osobi moglo nanijeti štetu interesima i poslovnom ugledu kolekTIRVa.

Ovakve informacije ne smiju se brisati, otkrivati, priopćavati i razmjenjivati na bilo koji način s pravnim ili fizičkim osobama izvan kolekTIRVa, pod prijetnjom materijalne i kaznene odgovornosti.

Skupština određuje iznose, načine i intervale u kojima se plaća članarina. Skupština također određuje uvjete pod kojim odlučuje o pojedinim zahtjevima za oslobođenje plaćanja članarine ili smanjenje iznosa članarine. Skupština može donijeti odluku kojom privremeno izvan snage stavlja odredbu Statuta o plaćanju članarine (to je trenutno tako, dakle, članarina se ne plaća).

crossmenu