Prijavite se - Transpozij II!

16. kol 2014.

(ENGLISH BELOW)

kolekTIRV - Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba i Ženska soba – Centar za seksualna prava vas ponosno pozivaju na regionalni „Transpozij II“ koji će se održati od 25.-28.09.2014. u Zagrebu (dolazak sudionica_ka 25.09., program od 26. do 28.09.). Ako ste zainteresiranei, najkasnije do nedjelje, 24.08.2014. prije ponoći popunite prijavni obrazac: http://bit.do/Transpozij-II

Transpozij II“ je nastavak međunarodnog simpozija održanog u ožujku_martu 2014. koji je predstavio priliku za upoznavanje i ostvarivanje suradnje među regionalnim i europskim aktivistima_kinjama te organizacijama koje promiču prava trans, inter i rodno varijantnih osoba. Ovog puta nam je cilj dodatno se povezati unutar regije bivše Jugoslavije i zajedno proizvesti podlogu za naše daljnje osnaživanje i rad. Transpozij II će stoga nastojati uključiti regionalnu trans, inter i rodno varijantnu zajednicu što je više moguće, stoga očekujte uskoro i poziv za volontiranje na koji se nadamo da će vas se što više prijaviti!

Troškove sudjelovanja (put, hrana, materijali) ćemo nastojati pokriti za što više osoba uz spavanje kod lokalnih volontera_ki i članova_ica kolekTIRVa i prijatelja_ica, no naravno, i prostor i financije su nam ograničenei stoga budite svjesnei da postoji mogućnost da ćemo neke osobe morati odbiti, ili da će neke osobe moći sudjelovati uz vlastito pokrivanje troškova puta djelomično ili u cjelosti, prema vašim i našim mogućnostima.

Transpozij II, kao i njegovog prethodnika, organiziramo u sklopu projekta «Rodna ravnopravnost za sve – ostvarimo trans prava» kojeg kolekTIRV provodi u suradnji sa Ženskom sobom. Planirani radni jezik je BHSCG (bosanski_hrvatski_srpski_crnogorski), što je djelomično promjenjivo, a očekivano je 40-50 sudionika_ica, (oko pola lokalnih osoba, pola "putnica_ka").

Podsjećamo da prijavu trebate popuniti do nedjelje, 24.08.2014 prije ponoći putem sljedećeg obrasca: http://bit.do/Transpozij-II. U prijavi se uz osnovne podatke nalaze i pitanja vezana uz sam sadržaj Transpozija II kako bismo ga zajednički kreiralei što kvalitetnije. Za bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite putem e-maila na: transaidcroatia@gmail.com.

Veselimo se vašem sudjelovanju!

kolekTIRV
Ženska soba

===========================================================

kolekTIRV - Association for Promoting and Protecting the Rights of Trans, Inter and Gender Variant Persons and Women's Room - Center for Sexual Rights proudly invite you to a regional "Transposium II" which will be held 25.-28.09.2014. in Zagreb (the arrival of participants on 25.09. program 26-28.09.). If you are interested, please fill out the application form:http://bit.do/Transpozij-II, no later than Sunday, 24.08.2014. before midnight!

"Transposium II" is a continuation of the international symposium held in March 2014, which presented an opportunity to meet and establish cooperation among regional and European activists and organizations that promote the rights of trans, inter and gender variant persons. This time, we aim to be further connected within the region of former Yugoslavia and together produce a basis for our further empowerment and work. Transposium II will therefore seek to involve the regional trans, inter and gender variant community as much as possible, so expect the call for volunteers soon, to which we hope many of you will respond!

We will try to cover costs of participation (travel, food, materials) for as many persons as possible, including accommodation with local volunteers and members of kolekTIRV and friends, but of course, both space and finances are limited so be aware that there is a possibility that we will have to turn some people down, or that some people will be able to participate by covering their own travel expenses partially or fully, according to both your and our abilities.

Transposium II, like its predecessor, is organized as part of the project "Gender Equality for All - It's Time for Transgender Rights" which kolekTIRV is implementing with Women's Room. The planned working language is BHSCG (Bosnian_Croatian_Serbian_Montenegrin), which is partly flexible, and 40-50 participants are expected (about half local persons, half "travelers").

We remind you that the application should be submitted by Sunday, 24.08.2014 before midnight via the following form: http://bit.do/Transpozij-II. Along with basic information, the form includes questions about the content ofTransposium II in order to jointly create it as best as possible. For any questions, please contact us by e-mail at: transaidcroatia@gmail.com.

We look forward to your participation!

kolekTIRV
Women's Room

crossmenu