Poziv svim interspolnim* osobama i roditeljima interspolnih osoba u EU!

26. ruj 2022.

Europska komisija želi čuti Vaše mišljenje kako bismo razumjeli društveno-ekonomski položaj interspolnih osoba* u društvu i međusobni odnos između uključivih zakonodavnih, medicinskih i drugih političkih mjera koje se odnose na interspolne osobe i njihovu dobrobit.

Željeli bismo, između ostaloga, istražiti iskustva u pogledu odrastanja, zdravstvenog sustava, obrazovanja, zapošljavanja i kasnijeg života.

Ako ste zainteresirani sudjelovati, možete nam se obratiti na jedan od dva načina navedena u nastavku:

Razgovor (telefonski ili putem Microsoft Teamsa)

  • Ako se želite obratiti za razgovor, pošaljite e-poštu na intersexeu@icf.com
  • Navedite svoje ime, imate li više od 18 godina, koji jezik želite odabrati (engleski, talijanski, francuski, njemački, španjolski, poljski, rumunjski, mađarski ili bugarski) te želite li sudjelovati kao interspolna osoba ili kao roditelj interspolnog djeteta.

Ili dopunsko internetsko savjetovanje kako bi se rasvijetlile dodatne i dubinske dimenzije interspolnog života.

  • Ako želite odgovoriti putem internetskog savjetovanja, pritisnite ovdje https://icfconsulting.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKYHuttv1lGs00S.
  • Savjetovanje bi trebalo trajati 40-60 minuta.
  • Savjetovanje je dostupno na engleskom, talijanskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, poljskom, rumunjskom, mađarskom i bugarskom jeziku.
  • Napominjemo kako je ovo internetsko savjetovanje osmišljeno kao dopuna predstojećem istraživanju na razini cjelokupnog EU-a o lezbijkama, homoseksualcima, biseksualcima, transrodnim, interspolnim i queer (LGBTIQ) osobama koje će 2023. provesti Agencija EU-a za temeljna prava.

Savjetovanja su otvorena do kraja studenog 2022. i morate imati 18 ili više godina da biste sudjelovali. Obratite nam se putem e-pošte na intersexeu@icf.com ako imate pitanja.

*ova terminologija možda ne odražava vaša iskustva. Ova studija otvorena je i za one koji smatraju da imaju razlike u spolnim obilježjima, razlike u spolnom razvoju, određeno zdravstveno stanje povezano sa spolnim obilježjima, na primjer kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH), Klinefelterov sindrom ili nešto drugo.

crossmenu