Platforma za edukaciju za zdravstvih radnika_ca o zdravlju transrodnih osoba

Na platformi e-medikacija.ba postoji serija predavanja i drugi edukativni materijali iz oblasti endokrinologije, kirurgije, urologije i kliničke psihologije.

U sklopu projekta Unaprjeđenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH, koji provodi Sarajevski otvoreni centar (SOC) na platformi e-medikacija.ba dostupna je edukacija za zdravstvene radnike_ce o zdravlju transrodnih osoba i postupcima medicinske prilagodbe spola

U edukacijama sudjeluju psihologinja Iva Žegura, endokrinologinja Tina Dušek, kirurg Vladimir Kojović i naš Erin Vlahović.

Više o samom projektu možete pročitati na stranici Sarajevskog otvorenog centra: https://soc.ba/edukacija-za-zdravstvene-radnike_ce-o-zdravlju-transrodnih-osoba-i-postupcima-prilagodbe-spola-na-platformi-e-medikacija-ba

crossmenu