PITAJ ME, REĆI ĆU TI 


Pozivamo vas da nam pitanja postavite u inbox ili u komentaru, a na koja ćemo odgovoriti u video formatu!


Zašto smo pokrenuli ovo? 
Transrodne i interspolne osobe su u našem društvu izložene diskriminaciji u svim sferama života, kako od bliskih osoba tako i od šire javnosti, a u zadnje vrijeme sve više kroz institucije i političke kampanje. Upravo time nam se direktno šteti u svim poljima življenja, kroz školovanje, dostupnost zdravstvenih usluga, egzistencijalno i u samoj sigurnosti javnog prostora kao prostora svake osobe. Danas se u medijima, u Saboru i u Ministarstvima ta prava žele ograničiti ili ukinuti, a zainteresirana javnost o TIRV osobama saznaje samo iz medija, a koja često TIRV osobe predstavljaju u negativnom kontekstu ili se o nama govori isključivo kroz stručan jezik i zastrašivanje javnosti, kao da ne postojimo među njima, na ulici, u trgovini, školi, poslu ili haustoru s tom istom javnošću. Takvim se pristupom narušava mentalno zdravlje TIRV osoba, javnost je u strahu od TIRV osoba. Kroz godine se pokazalo da je strah većinom strah od nepoznatog i da se demistifikacijom nas, TIRV osoba, naša ljudska prava mogu poboljšati i smanjiti diskriminaciju. 
S ciljem otvaranja dijaloga i mogućnosti šire javnosti da se upozna sa stvarnim transrodnim i interspolnim osobama otvaramo prostor za pitanja na koja ćemo odgovoriti mi, TIRV osobe, u videima koje ćemo vam snimiti. 
Tematski obuhvaćamo četiri cjeline: pravnu (obuhvaća mogućnosti u Hrvatskoj vezane uz promjenu oznake u dokumentima, promjenu imena, obrazovanje i mogućnosti vezane uz papirologiju i diplome), zdravstvenu (obuhvaća sve vezano uz zdravstvo, proces započinjanja medicinske tranzicije, hormonalnu terapiju, operacije i njihovu dostupnost), društvenu (obuhvaća proces autanja širem društvu, proces prihvaćanja/neprihvaćanja od strane društva i stvari vezane uz život nakon autanja, a u odnosu na društvo) i osobnu (obuhvaća trenutke spoznaje, odluku autanja, prolaženja procesa medicinske, pravne i društvene tranzicije, način nošenja sa spomenutim u drugim cjelinama). 
Pretvorili smo se u uho  i veselimo se vašim pitanjima! 
*napomena: ako bude previše pitanja, postoji mogućnost da u ovom krugu ne odgovorimo na sve radi ograničenog formata videa

PITAJ ME, REĆI ĆU TI 
crossmenu