O udruzi

English text

kolekTIRV je udruga za promicanje i zaštitu prava trans, interspolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba. Službeno je registrirana u veljači 2012. godine s ciljem osnaživanja TIRV zajednice kroz povećanje vidljivosti TIRV tematike i zajednice, kao i promicanje i zaštitu prava TIRV osoba.

Do 2021. udruga djeluje pod imenom Trans Aid, a nakon toga kako bismo već kroz ime naglasili šarolikost zajednice koja jesmo i za koju se borimo nastaje kolekTIRV.

kolekTIRV se zalaže za samoodređenje kao temeljnu vrijednost te nadilaženje spolnih i rodnih normi u svrhu podizanja kvalitete života TIRV osoba kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku, s vizijom društva koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava.

Glavni cilj kolekTIRVa je promicanje i zaštita ljudskih prava trans, interspolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba,  dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti, kao i sljedeći specifični ciljevi:

  • promicanje i zaštita prava TIRV osoba na društvenoj razini
  • zauzimanje za individualnu dobrobit, pravo izbora i samo-određenja, te opće dobro TIRV osoba
  • osnaživanje, osvješćivanje, educiranje i kapacitiranje Udruge i TIRV populacije diljem zemlje
  • eliminacija nasilja, diskriminacije i višestruke diskriminacije nad TIRV osobama, te postizanje da su TIRV osobe poštovane u društvu do te mjere da se osjećaju ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu

Vizija organizacije  

Društvo koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava!

Misija organizacije

kolekTIRV |Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba zalaže se za samoodređenje i autonomiju spola i roda u društvu te podizanje kvalitete života trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba i njihovih bližnjih kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku.

Vrijednosti organizacije

Samoodređenje – pravo svake osobe da se identificira i definira te mijenja svoj identitet bez obzira radi li se o spolu, rodu, spolnom i rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i cjelokupnoj seksualnosti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, bilo u vezi vlastitog tijela ili društvenog statusa, dokle god to pravo ne krši prava drugih osoba.

Solidarnost – nastojanje ostvarivanja povezanosti, uzajamne suradnje i podrške (unutar timova kolekTIRVa kao i između kolekTIRVa i drugih organizacija + zajednica)

Ljudska prava – kolekTIRV se zalaže za poštivanje ljudskih prava svih osoba. "Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva."  (1. članak Opće deklaracije o ljudskim pravima).

Antinasilje – kolekTIRV djeluje kroz nenasilne oblike borbe koji isključuju sve oblike nasilja usmjerenima prema drugima, sebi ili okolišu

Queer Feminizam – kolekTIRV se zalaže za dekonstrukciju patrijarhata kroz ostvarivanje suradnje s različitim neprivilegiranim društvenim socijalnim slojevima

Tjelesni integritet i autonomija – kolekTIRV se zalaže za poštivanje tjelesnog integriteta i autonomije koji su svakoj osobi zagarantinarni međunarodnim ljudskim pravima

Udruga trenutno ima 4 zaposlene osobe:

  • Izvršna_i koordinator_ica i Koordinatorica programa za zajednicu
  • Izvršni koordinator i Koordinator programa za prava interspolnih osoba
  • Izvršni koordinator i Koordinator financija i administracije
  • Koordinatorica zagovaračkog tima

Vanjsko suradništvo čine osobe s dugogodišnjim iskustvom u  LGBTIQ aktivizmu te relevantno dioništvo iz područja medicine i prava.

Volonterstvo Udruge čine osobe iz LGBTIQ zajednice (uključujući prijatelje_ice, partnere_ice i obitelji).

Skupština je najviše tijelo Udruge kojeg čini redovno članstvo Udruge. Izvršna tijela Udruge su Izvršni koordinatori_ice.

kolekTIRV djeluje na području Republike Hrvatske.

O udruzi
crossmenu