Komentar na odgovore predsjedničkog kanditata Ivana Pernara na pitanja portala CroL o pravima LGBTI osoba u Hrvatskoj

19. pro 2019.

Zahvaljujemo predsjedničkom kandidatu Ivanu Pernaru na odgovorima na pitanja koje je portal CroL uputio predsjedničkim kanditatima i kandidatkinjama o trenutačnom stanju LGBTI prava i mogućnostima promjene istih u budućnosti, društvenom statusu LGBTI osoba u Republici Hrvatskoj, kao i njihovu angažmanu oko borbe protiv diskriminacije ukoliko budu izabranie, te u nastavku komentiramo odgovor na pitanje vezano za rodni identitet i pravo samoodređenja.

Kad je riječ o interspolnim osobama, naglašavamo da su pojmovi poput „dvospolac“ i „hermafrodit“ zastarjeli i pogrdni pojmovi koji se ne trebaju koristiti ni pod kojim okolnostima. Interspolnost je krovni termin za sve varijacije u spolnim karakteristikama koji obuhvaća iskustva osoba čija se tijela prema medicinskim normama ne mogu klasificirati u tipična muška i ženska tijela u odnosu na njihov kromosomski, gonadni ili anatomski spol. Interspolnost obuhvaća fizičke spolne karakteristike koje su drugačije od onoga što često smatramo tipičnim za muško ili žensko tijelo. 1 od 2000 je približan broj beba koje su rođene s tijelom koje izgleda drugačije od onoga što se smatra „tipičnim” za muško ili žensko dojenče i one su u riziku za genitalne – „normalizirajuće” operacije, često zbog društvene nelagode. Takve operacije su estetske i nisu medicinski potrebne.

Također naglašavamo razliku između spola i roda. Spol se osobi pripisuje pri rođenju kao “muški” ili “ženski,” ovisno o izgledu genitalija, te predstavlja tjelesno poimanje sebe. Rod je poimanje sebe u društvenom kontekstu te se ovaj pojam često koristi da se opišu društveni aspekti rodnih identiteta i spolova, tj. kako drugie doživljavaju ili interpretiraju neku osobu i njen rodni identitet i spol, koja očekivanja se vežu za njih, itd. Taj doživljaj drugih može ali ne mora biti u skladu sa stvarnim identitetom osobe, i najčešće je pojednostavljivanje kompleksne stvarnosti. Rodni identitet je čovjekov intrinzični osjećaj da je muško (dječak ili muškarac), žensko (djevojčica ili žena) ili nekog nebinarnog rodnog identiteta (primjerice arodan_na, rodno fluidna_an, genderqueer, itd.). Uključuje ono kako želimo da nam se drugei obraćaju odnosno kako da nas oslovljavaju, kako sebe doživljavamo, kako želimo da nas drugei doživljavaju. Spolna orijentacija se odnosi na emotivnu, seksualnu i drugu prilvačnost prema osobama koje mogu biti istog i/ili različitog spola ili roda, te spolni identitet podrazumijeva vlastitiu spolnu, rodnu i seksualnu koncepciju koja ni na koji način ne ovisi o spolu koji je osobi pripisan pri rođenju, spolnoj orijentaciji, rodu i očekivanom rodnom izražavanju.

Pozivamo kako predsjedničke kanditate i kandidatkinje, tako i sve druge političke dionike u Republici Hrvatskoj, da na informiran način, poštivajući Rezoluciju Vijeća Europe o ljudskim pravima trans osoba iz 2015. godine, kao i Rezoluciju Europskog parlamenta o pravima interspolnih osoba iz 2019., kontinuirano rade na poboljšanju ljudskih prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba, uz suradnju s udrugom kolekTIRV kao jedinom udrugom u Republici Hrvatskoj koja se bavi ljudskim pravima trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba, kako bi njihova politička djelovanja što bolje oslikavala potrebe naše zajednice u Hrvatskoj. Samoodređenje rodnog identiteta je osnovno ljudsko pravo svake osobe te kao takvo mora biti omogućeno svakom_oj građanu i građanki Republike Hrvatske.

crossmenu