Europski parlament osuđuje zahvate i operacije „normalizacije spola”

U veljači 2019. godine Europski parlament usvojio je smjernice o pravima interspolnih osoba.

U ključnoj točci smjernica, Europski parlament snažno osuđuje zahvate i operacije „normalizacije spola” te pozdravlja zakone kojima se takve operacije zabranjuju i potiče druge države članice EU da donesu takve zakone što je prije moguće.

Ovakvi zahvati i prakse su prisutni kako diljem svijeta, tako i u Hrvatskoj.

Svjetska preporuka međunarodnih stručnjaka_inja za ljudska prava interspolnih osoba je da se eksplicitno zabrane svi takvi neopravdani, nasilni postupci, kao i da se o temama interspolnosti provode edukacije, te da se pruža podrška za interspolne osobe, a i njihove obitelji.

Jedan od ključnih koraka ka samom prihvaćanju interspolnih osoba te poticanju roditelja_ica da zahvate odgode do trenutka dok dijete ne bude dovoljno zrelo da samo odluči o svome tijelu je i uklanjanje stigme.

Interspolnost ne smije biti tabu tema, a edukacijom i širenjem svijesti možemo promijeniti ogroman broj života i stvoriti bolje sutra, ne samo za interspolne osobe već i za cijelo društvo koje ne osuđuje, već prihvaća i grli različitosti.

Europski parlament osuđuje zahvate i operacije „normalizacije spola”
crossmenu