Istanbulska konvencija o borbi protiv nasilja nad ženama stupila na snagu

11. kol 2014.

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji , kojom se 14 europskih država obvezalo na poduzimanje konkretnih koraka u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena, ovog je mjeseca stupila na snagu - piše voxfeminae.net

Prema podacima Vijeća Europe u Velikoj Britaniji je prošle godine zbog obiteljskog nasilja smrtno stradalo 143 žena, u Italiji 134, a u Francuskoj njih 121. Također, Agencija Europske unije za temeljna prava početkom je godine izvijestila kako je trećina žena u EU doživjela neki oblik nasilja.

Convention-IstanbulKonvenciju, poznatiju kao 'Istanbulska konvencija', zasad je potpisalo 36 država, uključujući i Hrvatsku, a njih 14 ju je ratificiralo. Trenutno je na snazi u Albaniji, Andori, Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Portugalu, Srbiji, Španjolskoj i Turskoj, a od studenog i u Francuskoj, Mlati i Švedskoj.

Konvencija, također, u zaštiti žrtava nasilja, izričitno zabranjuje diskriminaciju na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Potpisnici Konvencije moraju omogućiti žrtvama seksualnog nasilja pristup uslugama koje bi im pomagale pri oporavku, uključujući pravno i psihološko savjetovanje, financijsku pomoć, obrazovanje, pomoć pri pronalasku mjesta za stanovanje i pri zapošljavanju. Isto tako, moraju otvoriti dovoljan broj odgovarajućih i lako dostupnih skloništa kako bi se osigurao siguran smještaj i aktivno pomoglo žrtvama, osobito ženama i djeci.

Izvor: voxfeminae.net

crossmenu